Integritetspolicy för Porscheannonser.se


 

Hur vi hanterar personuppgifter

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 uppdateras villkoren för Porscheannonsers annonsörer med hänsyn till detta.

Med personuppgifter avses de uppgifter som sparas när en annons skapas på Porscheannonser. Dessa uppgifter innefattar namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vem som är ansvarig för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Lilla Rökeriet Kristianstad AB med organisationsnummer 559148-4026 på adress Framnäsvägen 263, 29197 Gärds Köpinge, e-postadress info@porscheannonser.se.

Vad personuppgifterna används till

Kommunikation med kund

Såväl telefonnummer som e-postadress kan användas för att kommunicera om en postad annons.
Rättslig grund: intresseavvägning.

Marknadsföring

Porscheannonser skickar inte ut nyhetsmejl eller marknadsföringsmejl i nuläget. Detta kan komma att ändras, varvid denna punkt i policyn ändras.

Support

Personuppgifter kan också användas för att vid dialog identifiera annonsör och därigenom kunna erbjuda bättre information vid frågor gällande annonseringen.
Rättslig grund: intresseavvägning.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Porscheannonser behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra:
- Missbruk
- Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
- Lagbrott
Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Vilka vi lämnar ut personuppgifter till

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge annonsen visas, då annonsören raderar sin annons raderas också personuppgifterna.

Hur skyddas personuppgifterna

Porscheannonser använder sig av SSL för att behandla och kommunicera känslig information så som personuppgifter på ett säkert sätt.

Åtkomst, granskning och ändring av annonsörs personuppgifter

Annonsör kan närsomhelst själv radera annons och därmed alla personuppgifter med lösenord för borttagning. Granskning av vad som visas i annons kan alltid göras. Finns inte annonsen kvar finns inte inte heller dess tillhörande personuppgifter kvar. Ändring av personuppgifter till en annons kan inte göras, utan annonsen ska då raderas och en ny annons publiceras.